W ogłoszonym 31 lipca br. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykazie czasopism naukowych czasopismo Emergency Medical Service. Ratownictwo Medyczne otrzymało 20 punktów (pozycja 27733)

ISSN 2391-7822

Emergency Medical Service. Ratownictwo Medyczne jest czasopismem o zasięgu międzynarodowym, wydawanym w języku angielskim i polskim. Poprzez publikowanie wyników badań prowadzonych w dziedzinie ratownictwa medycznego i medycyny ratunkowej stanowi forum wymiany myśli naukowej i doświadczeń. Czasopismo składa się z trzech podstawowych działów:– ratownictwo medyczne,
– medycyna ratunkowa,
– zalecenia, rekomendacje, wytyczne.

 

Aktualności

Najnowszy

Aktualności

Najnowszy

Kardioneuroablacja – szansa w terapii omdleń

10 września 2019 roku w Warszawie odbędzie się pierwsza edycja warsztatów poświęconych kardioneuroablacji „Cardioneuroablation Workshop”. Tematem kursów będzie ablacja zwojów autonomicznych w omdleniach odruchowych. Na czym...

Ostatnie numery

Najnowsze artykuły

Ładuję