W ogłoszonym 31 lipca br. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykazie czasopism naukowych czasopismo Emergency Medical Service. Ratownictwo Medyczne otrzymało 20 punktów (pozycja 27733)

ISSN 2391-7822

Emergency Medical Service. Ratownictwo Medyczne jest czasopismem o zasięgu międzynarodowym, wydawanym w języku angielskim i polskim. Poprzez publikowanie wyników badań prowadzonych w dziedzinie ratownictwa medycznego i medycyny ratunkowej stanowi forum wymiany myśli naukowej i doświadczeń. Czasopismo składa się z trzech podstawowych działów:– ratownictwo medyczne,
– medycyna ratunkowa,
– zalecenia, rekomendacje, wytyczne.

 

Aktualności

Najnowszy

Nowe technologie na pomoc pacjentom z arytmiami

Serce bijące zbyt szybko lub zbyt wolno w szczególnych przypadkach może zagrażać zdrowiu i życiu, jednak dysponujemy dziś technologiami, pozwalającymi skutecznie wykrywać i leczyć niebezpieczne arytmie. Które nowości przynoszą...

Aktualności

Najnowszy

Zadbaj o swoje serce!

Choroby sercowo-naczyniowe niezmiennie stanowią najczęstszą przyczynę umieralności w Polsce[1] i każdego roku odpowiadają za 52 proc. zgonów wśród kobiet i 41 proc. u mężczyzn – dla porównania: z powodu nowotworów umiera...

Ostatnie numery

Najnowsze artykuły

Ładuję