Szanowni Państwo

Rozpoczynamy publikację nowego czasopisma naukowego Emergency Medical Service. Ratownictwo Medyczne. Inicjatywa powstania czasopisma spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem. Wierzę, że stanie się ono miejscem prezentacji badań naukowych, które będą stanowiły merytoryczne wsparcie w wykonywanej przez nas pracy. Szeroko rozumiane ratownictwo medyczne, zarówno to przedszpitalne, jak i szpitalne, jest obszarem podlegającym dynamicznym zmianom, które należy śledzić, uzupełniać wiedzę w tym obszarze oraz wymieniać poglądy. Jestem przekonany, że nasz periodyk będzie pełnić właśnie taką rolę. Zachęcam Państwa do publikowania w naszym czasopiśmie artykułów naukowych. Wydanie pierwszego numeru kwartalnika planowane jest na październik 2014 roku. Gorąco zapraszam Państwa do współpracy.

Z wyrazami szacunku
dr n. med. Robert Gałązkowski
Redaktor Naczelny