Streszczenie artykułu z numeru 2/2015

Entonox jest mieszaniną 50% podtlenku azotu i 50% tlenu. Wykazuje silne i szybkie działanie przeciwbólowe, które ustępuje w krótkim czasie po zaprzestaniu inhalacji. Entonox znajduje zastosowanie w leczeniu bólu ostrego o średnim i dużym nasileniu, szczególnie w przypadku urazów, zarówno w grupie pacjentów dorosłych, jak i pediatrycznych. Lek może być alternatywą dla analgetyków podawanych drogą doustną i parenteralną. Gdy respektuje się przeciwwskazania, jest także lekiem bezpiecznym przy krótkotrwałej inhalacji.
W Wielkiej Brytanii Entonox ma ugruntowaną pozycję w opiece przedszpitalnej, gdzie może być wykorzystywany przez licencjonowanych ratowników medycznych. W większości przypadków podaż przechowywanego w butlach leku oparta jest na samodzielnej inhalacji gazu przez pacjenta przy wykorzystaniu maski twarzowej lub ustnika.
Tymczasem w Polsce Entonox, choć z powodzeniem wykorzystywany jest w niektórych gabinetach stomatologicznych i na blokach porodowych, nie jest dostępny dla zespołów ratownictwa medycznego.
W artykule autorzy przedstawili własne doświadczenia związane z użyciem Entonoxu, omówili obowiązujące w Wielkiej Brytanii wytyczne dotyczące jego stosowania oraz poddali analizie możliwość jego wykorzystania w Polskich karetkach.

Autorzy:
Aleksander Rutkiewicz, Johnny Hood

Słowa kluczowe:
• ból ostry,
• Entonox,
• podtlenek azotu,
• ratownictwo medyczne