W dniach 30 czerwca – 1 lipca w Warszawie odbyła się V Międzynarodowa Konferencja połączona z praktycznymi warsztatami interwencyjnych metod terapii bólu. Patronat nad konferencją objął JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n.med. Mirosław Wielgoś.

Sympozjum zostało zorganizowanie przez Sekcję Interwencyjną Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, London Pain Forum, 1 Klinikę Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Zakład Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakład Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wykłady i ćwiczenia praktyczne prowadzili wybitni znawcy tematu, lekarze praktycy z całego świata. Niezwykle miłym akcentem był aktywny udział Polaków z zagranicy, lekarzy specjalistów leczenia bólu, którzy stworzyli swoisty klimat koleżeńskiej atmosfery, dzieląc się swoimi doświadczeniami i wiedzą. Nie do pominięcia jest wkład młodych lekarzy anestezjologów, pracowników 1 Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii, którzy dali się poznać jako błyskotliwi wykładowy będący pomostem pomiędzy grupą naukowców z zagranicy i Polakami zainteresowanymi terapią bólu. Ogromne zaangażowanie lekarzy, pracowników Zakładu Medycyny Sądowej i sprawna współpraca w czasie warsztatów z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury dały obraz interdyscyplinarnego podejścia do diagnostyki i terapii.

Prezentacje, wykłady i ćwiczenia odbywały się w historycznych pomieszczeniach Warszawskiego Uniwersytetu medycznego. Uczestnikami konferencji byli lekarze z całego świata – anestezjolodzy, neurochirurdzy, ortopedzi oraz inni specjaliści zainteresowani leczeniem bólu. Interesujące wystąpienia stanowiły przyczynek do merytorycznych dyskusji. Liczna grupa Polaków razem ze swoimi kolegami z zagranicy prowadziła naukowe i zawodowe spory, poszukując nowych dróg rozwoju.

Tematy konferencji dotyczyły interwencyjnych metod terapii bólu ze szczególnym uwzględnieniem bólów kręgosłupa. Przedstawiono zasady diagnostyki oraz nowoczesnej terapii. Wykłady i prezentacje obejmowały blokady i wstrzyknięcia, neurostymulację oraz metody neurochirurgiczne.

Uczestnicy konferencji mieli możliwość podczas warsztatów sprawdzenia swoich umiejętności identyfikacji określonych struktur anatomicznych z wykorzystaniem metod obrazowania radiologicznego.

Konferencja była okazją do zdobycia i poszerzenia wiedzy merytorycznej, nabycia umiejętności praktycznych oraz nawiązania interesujących kontaktów naukowych, zawodowych i towarzyskich.

Sekretarz Sekcji Interwencyjnej
Polskiego Towarzystwa Badania Bólu

dr n.med. Dariusz Kosson

Emerg Med Serv, 2017;IV,2:117