Emerg Med Serv, 2017;IV,2:118-119

Wypadek masowy, w którym zginęły 2 osoby, a 7 osób zostało rannych, to scenariusz pierwszych ćwiczeń na terenie powiatu łęczyckiego pod kryptonimem MORDOR 2017, które odbyły się 3 czerwca 2017r. Były to największe tego typu ćwiczenia w powiecie łęczyckim. Umiejętności ratowników ich determinacja oraz doświadczenie są niezwykle ważne, aby móc sprawniej pomagać innym.Ćwiczenia miały charakter działań medycznych z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, jak również z taktyki działań ratowniczych.

Dnia 3 czerwca od rana odbywały się wykłady dotyczące zdarzeń masowych, mnogich, które prowadził lek. med. Ignacy Baumberg. Po wykładach przeprowadzono ćwiczenia praktyczne podzielone na 2 epizody. Celem ćwiczeń było zweryfikowanie możliwości techniczno-taktycznych JRG i OSP z KSRG, doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczych podczas zdarzeń masowych, w tym kierowanie i koordynacja oraz współdziałania z innymi służbami ratowniczymi.

Epizod pierwszy symulował wypadek drogowy – zderzenie się busa przewożącego pracowników z samochodem osobowym – w którym wystąpiło wiele osób poszkodowanych.

W pozoracji 2 osoby oznaczono kolorem czarnym (nie do uratowania w wypadku masowym), 4 osoby kolorem czerwonym (pomoc natychmiastowa) oraz 3 osoby kolorem żółtym (pomoc odroczona). Epizod drugi to symulacja zadymienia w hali produkcyjnej również z dużą ilością osób poszkodowanych. W pierwszej fazie 9 osób poszkodowanych oznaczono kolorem czerwonym ze względu na panujące zadymienie. Po ewakuacji i przeprowadzeniu triage 4 osobom przyporządkowano kolor czerwony, a 5 osobom kolor żółty. Pierwszy zastęp KSRG lub ZRM, który przyjeżdża na miejsce zdarzenia na samym początku akcji prowadzi wstępną segregacje na miejscu zdarzenia. Oznacza poszkodowanych, czyli wyznacza priorytety: czerwony (pomoc natychmiastowa), żółty (pomoc odroczona, lecz pilna ), zielony (lekko ranni, którzy nie wymagają natychmiastowej pomocy ze strony ratowników – mogą na pomoc poczekać)  i czarny (osoby uznane za nie do uratowania w zdarzeniach masowych). Podczas wypadków masowych segregacja poszkodowanych  to proces dynamiczny, trwający do końca akcji ratunkowej. Bardzo często mamy do czynienia z nagłym pogorszeniem się stanu poszkodowanego, co wiąże się z zakwalifikowaniem go do innej grupy. Dlatego też każdy poszkodowany, któremu przyporządkowano kolor żółty czy zielony jest ciągle obserwowany przez strażaków. Ćwiczenia pokazały, że system triage w wykonaniu strażaków z KSRG potwierdził stan rzeczywisty osób poszkodowanych, a tym samym segregacja była zrobiona w sposób prawidłowy. Ćwiczenia odbywały się w czasie rzeczywistym. KDR (kierujący działaniami ratowniczymi), który przybył na miejsce zdarzenia podzielił je na odcinki bojowe, przeprowadził segregację pierwotną. Po dojeździe kolejnych zastępów działania nabierały rozpędu. W krótkim czasie działało kilka zastępów straży pożarnej jednocześnie oraz ZRM. Na miejscu działań został sprawiony namiot ewakuacyjny, w którym poszkodowani w kolorze żółtym oczekiwali na transport. Poszkodowanym, którzy byli uwięzieni w pojeździe KPP udzielali strażacy, a następnie ratownicy medyczni, którzy przybyli na miejsce zdarzenia. Po wykonaniu dostępu poszkodowani zostali wydobyci z wraku pojazdów i ewakuowani do namiotu, gdzie czekali na transport. Każdy poszkodowany miał wypełnioną kartę udzielonej kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz został fizycznie przekazany ZRM.

Takie ćwiczenia uczą strażaków ratowników, w jaki sposób przeprowadzać tak zwaną segregację osób poszkodowanych podczas wypadku z dużą ilością rannych. Jej celem jest udzielenie pomocy  największej liczbie rannych w jak najkrótszym czasie.

Siły i środki zadysponowane na miejsce zdarzenia to: GBA 2,5/16, GLBART 1/1, SLOP, SKW z JRG Łęczyca, GBA 2,5/16, GLM, OSP Góra Św. Małgorzaty, GBA 2,5/16 OSP Daszyna, GBA 2,5/16 OSP Piątek, ZRM Państwowe Ratownictwo Medyczne Falck Medycyna.

Organizatorem ćwiczeń była Komenda Powiatowa PSP w Łęczycy, a osobą odpowiedzialną za organizację i czuwanie nad KSRG − mł. asp. mgr Radosław Zieliński, Powiatowy Koordynator ratownictwa medycznego PSP. Takie ćwiczenia mogliśmy przeprowadzić dzięki współpracy z Zakładem Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Pozorację zdarzeń w ramach ćwiczeń jako medycy wykonali studenci działający w ramach Studenckiego Koła Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof im dr A.Rasmusa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z opiekunem Panią mgr Katarzyną Starostą-Głowińską. Całość ćwiczeń nadzorował, komentował, a po zakończeniu ćwiczeń podsumował lek. med. Ignacy Baumberg.
Firma Falck Medycyna zapewniła profesjonalną opiekę medyczną naszym poszkodowanym oraz zabezpieczała całość ćwiczeń.

Ćwiczenia mogły się odbyć dzięki uprzejmości i przy dużym wsparciu Zakładu Produkcyjnego BORGA Sp. z o.o.
oraz Urzędowi Gminy Góra Św. Małgorzaty, za co serdecznie dziękuję.

Powiatowy Koordynator
ratownictwa medycznego PSP
w Łęczycy

mł. asp. mgr Radosław Zieliński

ĆWICZENIA MORDOR 2017

Ryc. 1. Symulacja wypadku dwóch samochodów, pierwsze kilka minut prowadzonych działań.

Ryc. 2. Prowadzenie działań połączonych zastępów straży pożarnej oraz Zespołów Ratownictwa Medycznego.

Ryc. 3. Namiot ewakuacyjny,
w którym poszkodowani oczekują na transport.