Emerg Med Serv, 2017;IV,2:120

RECENZJA

Książka „Prawo dla ratowników medycznych” autorstwa Małgorzaty Paszkowskiej w doskonały sposób wypełnia lukę na rynku wydawniczym, albowiem wciąż brak jest pozycji prezentujących w sposób kompleksowy aspekty prawne wykonywania zawodu ratownika medycznego. Autorka uwzględnia fundamentalne ustawowe zmiany dotyczące zawodu ratownika medycznego obowiązujące od 1 stycznia i 1 maja 2016 roku. Publikacja ta, będąca jednocześnie poradnikiem, zawiera wiele odniesień praktycznych dotyczących między innymi form wykonywania zawodu oraz umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. W przystępnej formie odpowiada na istotne pytania:

jak założyć podmiot leczniczy,

jakie są jednostki systemu PRM i ich zadania,

jakie są nowe ustawowe zasady wykonywania zawodu ratownika medycznego,

jakie czynności zawodowe może legalnie wykonywać ratownik medyczny,

gdzie poza PRM ratownik może wykonywać swój zawód,

jakie są rodzaje i zasady odpowiedzialności prawnej ratownika medycznego,

jak zawierać umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ,

jak zorganizować zabezpiecznie imprezy masowej.

Książka adresowana jest zarówno do czynnych zawodowo ratowników medycznych, jak i studentów ratownictwa medycznego.

AR