Lublin, 24 marca 2018 r.

Szanowni Państwo,
Zakład Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie wraz z współorganizatorami ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału
w II Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Medycyna Ratunkowa Wieku Dziecięcego”.
Konferencja odbędzie się w sobotę 24 marca 2018 roku w auli Collegium Anatomicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ul. Kazimierza Jaczewskiego 4.
Konferencja przeznaczona jest dla ratowników medycznych, lekarzy, pielęgniarek/pielęgniarzy, studentów kierunków medycznych oraz pozostałych osób zainteresowanych tematyką medycyny ratunkowej wieku dziecięcego. Podczas Konferencji wieloletni praktycy i specjaliści – lekarze oraz ratownicy medyczni podzielą się ze słuchaczami swoją wiedzą, doświadczeniem oraz spostrzeżeniami w zakresie postępowania ratunkowego u dzieci w warunkach przedszpitalnych i szpitalnych.
Po zakończeniu części wykładowej Konferencji zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach (liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń). Tematy warsztatów to:
• Postępowanie w obrażeniach ciała u dzieci
• Psychologia w ratownictwie medycznym
• Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci
• Poród w warunkach pozaszpitalnych.

Szczegółowy program Konferencji wraz z regulaminem znajduje się na stronie:
www.ratownictwo.umlub.pl