Emergency Medical Service. Ratownictwo Medyczne
kwartalnik

W czasopiśmie publikowane są prace oryginalne, prace poglądowe oraz kazuistyczne.
Wszystkie prace są recenzowane.
Prace publikowane są w dwóch językach: angielskim i polskim, ze streszczeniami oraz słowami kluczowymi w języku angielskim i polskim.

Zasady prenumeraty
Zamówienia na prenumeratę przyjmuje Wydawnictwo Aluna w formie pisemnej:

W zamówieniu prosimy podać adres do wysyłki i ew. faktury oraz numer, od którego pragną Państwo rozpocząć prenumeratę.

Prosimy o dokonywanie wpłat na numer rachunku Wydawnictwa:
Credit Agricole Bank Polska S. A., numer rachunku: 82 1940 1076 3010 7407 0000 0000

Cena prenumeraty czterech kolejnych numerów:

  • prenumeratorzy indywidualni – 40 zł/rok (w tym 5% vat)
  • biblioteki i inne instytucje, firmy – 60 zł/rok (w tym 5% vat)

W cenę prenumeraty zostały wliczone koszty wysyłki czasopism w granicach kraju.
Prenumerata zagraniczna: 60 euro/rok (w tym 5% vat) wraz z kosztami wysyłki.

Cena pojedynczego numeru – 15 zł (w tym 5% vat).

Przy zamówieniu jedynie pojedynczego egzemplarza (bez prenumeraty) należy doliczyć koszt wysyłki – 5 zł. W przypadku większych ilości prosimy o kontakt w celu ustalenia kosztów wysyłki.

Cena promocyjna wydania specjalnego – 35 zł (w tym 5% vat)

Cena promocyjna wydania specjalnego obowiązuje do dn. 15 lipca 2015. Cena obejmuje koszt wysyłkiPo tym terminie cena regularna – 40 zł (w tym 5% vat) wraz z kosztami wysyłki.

Przed dokonaniem zapłaty konieczne jest złożenie zamówienia!
Zgodnie z zał. nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r.
w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy
dentystów (Dz. U. Nr 231, poz. 2326 z późn. zm.) – za indywidualną prenumeratę
fachowego czasopisma medycznego potwierdzoną przez wydawcę (lub dowód opłacenia
prenumeraty) lekarz otrzymuje 5 punktów edukacyjnych.
Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych nie przewidziano punktów za prenumeratę czasopism dla ratowników medycznych.