Prenumerata

[:pl]Emergency Medical Service. Ratownictwo Medyczne
kwartalnik

W czasopiśmie publikowane są prace oryginalne, prace poglądowe oraz kazuistyczne.
Wszystkie prace są recenzowane.
Prace publikowane są w dwóch językach: angielskim i polskim, ze streszczeniami oraz słowami kluczowymi w języku angielskim i polskim.

Zasady prenumeraty
Zamówienia na prenumeratę przyjmuje Wydawnictwo Aluna w formie pisemnej:

W zamówieniu prosimy podać adres do wysyłki i ew. faktury oraz numer, od którego pragną Państwo rozpocząć prenumeratę.

Prosimy o dokonywanie wpłat na numer rachunku Wydawnictwa:
Credit Agricole Bank Polska S. A., numer rachunku: 82 1940 1076 3010 7407 0000 0000

Cena prenumeraty czterech kolejnych numerów:

  • prenumeratorzy indywidualni – 40 zł/rok (w tym 5% vat)
  • biblioteki i inne instytucje, firmy – 60 zł/rok (w tym 5% vat)

W cenę prenumeraty zostały wliczone koszty wysyłki czasopism w granicach kraju.
Prenumerata zagraniczna: 60 euro/rok (w tym 5% vat) wraz z kosztami wysyłki.

Cena pojedynczego numeru – 15 zł (w tym 5% vat).

Przy zamówieniu jedynie pojedynczego egzemplarza (bez prenumeraty) należy doliczyć koszt wysyłki – 5 zł. W przypadku większych ilości prosimy o kontakt w celu ustalenia kosztów wysyłki.

Cena promocyjna wydania specjalnego – 35 zł (w tym 5% vat)

Cena promocyjna wydania specjalnego obowiązuje do dn. 15 lipca 2015. Cena obejmuje koszt wysyłkiPo tym terminie cena regularna – 40 zł (w tym 5% vat) wraz z kosztami wysyłki.

Przed dokonaniem zapłaty konieczne jest złożenie zamówienia!
Zgodnie z zał. nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r.
w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy
dentystów (Dz. U. Nr 231, poz. 2326 z późn. zm.) – za indywidualną prenumeratę
fachowego czasopisma medycznego potwierdzoną przez wydawcę (lub dowód opłacenia
prenumeraty) lekarz otrzymuje 5 punktów edukacyjnych.
Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych nie przewidziano punktów za prenumeratę czasopism dla ratowników medycznych.[:en]Emergency Medical Service. Ratownictwo Medyczne
quarterly journal

The journal presents original papers, review papers, and case studies.
All papers are reviewed.
The papers are published in two languages, English and Polish, with abstracts and key words in English and Polish.

Subscription
You can purchase the subscription for the journal from Wydawnictwo Aluna:

Payment should be done to the following account of the Publisher:
Credit Agricole Bank Polska S. A.
account number: PL 71 1940 1076 4614 6963 0000 0000
SWIFT AGRIPLPR

Subscription of four consecutive issues: 60 EURO per year (including 5% VAT)[:ua]Emergency Medical Service. Невідкладна медицина.
квартальник

В журналі публікуються оригінальні статті, оглядові статті та тематичні дослідження. Всі статті рецензуються. Статті опубліковано двома мовами: англійською та польською, з резюме і ключовими словами англійською та польською мовами.

Правила передплати
Замовлення на передплату приймає Видавнитво Aluna:

  • електронною поштою:
  • поштою на адресу:

Wydawnictwo Aluna
ul. Z.M. Przesmyckiego 29, 05-510 Konstancin-Jeziorna
POLSKA

Просимо про внесення грошових переказів на рахунок Видавнитцва:
Credit Agricole Bank Polska S. A.,
Номер рахунку: 82 1940 1076 3010 7407 0000 0000
SWIFT AGRIPLPR
Вартість передплати чотирьох послідовних номерів журналу: 60 EURO/рік (в тому числі 5% ПДВ)[:]