ems1cover300 Emergency Medical Service. Ratownictwo Medyczne jest czasopismem o zasięgu   międzynarodowym, wydawanym w języku angielskim i polskim. Poprzez publikowanie wyników badań prowadzonych w dziedzinie ratownictwa medycznego i medycyny ratunkowej stanowi forum wymiany myśli naukowej i doświadczeń. Czasopismo składa się z trzech podstawowych działów:

– ratownictwo medyczne,
– medycyna ratunkowa,
– zalecenia, rekomendacje, wytyczne.

Postępowanie diagnostyczne w urazach przenikających szyi

Streszczenie
Urazy stanowią najczęstszą przyczynę zgonu w populacji poniżej 45 r. życia. Jednym z rodzajów urazów, który wzbudza wielkie emocje wśród personelu medycznego zarówno w postępowaniu przedszpitalnym, jak i w obrębie SOR są penetrujące obrażenia szyi. Są to obrażenia rzadkie, które powinny być zaopatrywane w centrach urazowych przez multidyscyplinarny zespół wielospecjalistyczny. W oparciu o najnowsze publikacje o zasięgu międzynarodowym oraz o własne
doświadczenia pragniemy przedstawić schemat postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u pacjentów z tego typu obrażeniami.

Słowa kluczowe:
• przeszywające urazy szyi
• postępowanie diagnostyczne

czytaj dalej

URZĄDZENIA DO MECHANICZNEGO UCISKU KLATKI PIERSIOWEJ – Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

STRESZCZENIE Niniejsza praca przeglądowa opisuje przeszłość, teraźniejszość oraz przyszłość urządzeń do mechanicznego ucisku klatki piersiowej. Przeszukano bazę danych PubMed w celu identyfikacji istotnych opublikowanych prac. Streszczenia wybrano poprzez przeszukanie dodatków ze streszczeniami z trzech dużych corocznych konferencji z dziedziny resuscytacji (National Association of EMS Physicians (NAEMSP), Scientific Congress of the European Resuscitation Council (ERC) oraz AHA Resuscitation Science Symposium (RESS)).
Słowa kluczowe:
• mechaniczna RKO,
• NZK,
• VF i resuscytacja

czytaj dalej

Przedszpitalne unieruchomienie kręgosłupa w świetle najnowszej wiedzy

Streszczenie Przedszpitalne unieruchomienie kręgosłupa należy do procedur wykonywanych powszechnie przez zespoły ratownictwa medycznego i jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W światowej literaturze coraz częściej pojawiają się jednak doniesienia, że faktyczne urazy rdzenia kręgowego stanowią niewielki odsetek wszystkich urazów kręgosłupa. Natomiast niewłaściwe lub rutynowe stosowanie przyrządów stabilizujących kręgosłup, takich jak deska ortopedyczna czy sztywny kołnierz szyjny, może przynieść pacjentowi więcej strat niż korzyści. Dotyczy to nie tylko wtórnych obrażeń, ale także zagadnień, które z perspektywy działań przedszpitalnych są niezauważalne, a które mogą stanowić poważny problem pielęgnacyjny i terapeutyczny. Istnieją także badania, które porównują bezpieczeństwo powszechnie stosowanych technik stabilizacji manualnej i manewrów stosowanych w celu ewakuacji i transportu pacjenta. Praca stanowi przegląd światowej literatury dotyczącej możliwych powikłań związanych ze stosowaniem powszechnie dostępnego sprzętu służącego do immobilizacji kręgosłupa.
Słowa kluczowe: • kręgosłup, • unieruchomienie, • służby ratownictwa medycznego

czytaj dalej
Strona 2 z 612345...Ostatnia »

ZALOGUJ SIĘ

X