ems1cover300 Emergency Medical Service. Ratownictwo Medyczne jest czasopismem o zasięgu   międzynarodowym, wydawanym w języku angielskim i polskim. Poprzez publikowanie wyników badań prowadzonych w dziedzinie ratownictwa medycznego i medycyny ratunkowej stanowi forum wymiany myśli naukowej i doświadczeń. Czasopismo składa się z trzech podstawowych działów:

– ratownictwo medyczne,
– medycyna ratunkowa,
– zalecenia, rekomendacje, wytyczne.

Postępowanie ratunkowe u chorych z ciężkim urazem mózgu

Streszczenie Urazy czaszkowo-mózgowe i ich następstwa, w grupie ludzi młodych i u dzieci, stanowią jedną z głównych przyczyn zgonów i niepełnosprawności. W pracy omówiono zasady postępowania ratunkowego na miejscu zdarzenia i w trakcie transportu do szpitala w...

czytaj dalej
Strona 3 z 612345...Ostatnia »

ZALOGUJ SIĘ

X