ems1cover300 Emergency Medical Service. Ratownictwo Medyczne jest czasopismem o zasięgu międzynarodowym, wydawanym w języku angielskim i polskim. Poprzez publikowanie wyników badań prowadzonych w dziedzinie ratownictwa medycznego i medycyny ratunkowej stanowi forum wymiany myśli naukowej i doświadczeń. Czasopismo składa się z trzech podstawowych działów:– ratownictwo medyczne,
– medycyna ratunkowa,
– zalecenia, rekomendacje, wytyczne.

Projekt systemu e-lekarz w niemieckim Aachen

System telekonsultacji stanowiący wsparcie dla ratowników medycznych Frederik Hirsch1, Rolf Rossaint1, Stefan K. Beckers1, 3, Sebastian Bergrath1, 3, Bernd Valentin1, Jörg Ch. Brokmann2, Michael Czaplik1 1 Klinika Anestezjologii, Aachen, Niemcy 2 Szpitalny Oddział...

czytaj dalej

Czynnik ludzki w zespołach HEMS

Bernd Lang Dyrektor Operacyjny oraz d/s Szkoleń, ÖAMTC Air Rescue, Austria Przewodniczący Grupy Roboczej EHAC Aeromedical CRM Streszczenie Środowisko pracy zespołów lotniczego pogotowia ratunkowego (HEMS − Helicopter Emergency Medical Service) można określić jako...

czytaj dalej

Wsparcie psychologiczne dla rodziny po nagłym zgonie dziecka

Streszczenie z numeru 3/2015W nagłych sytuacjach nikt nie ma możliwości przygotować się na zaistniałe okoliczności. Jeśli nagły zgon dziecka następuje w karetce pogotowia lub w szpitalu, zarówno rodzice, jak i zespół medyczny przeżywają silny stres i mogą zareagować w...

czytaj dalej

Płynoterapia w stanach zagrożenia życia u dzieci

Streszczenie z numeru 3/2015 Płynoterapia to jeden z kluczowych elementów postepowania w sytuacjach zagrożenia życia u dzieci, takich jak: ciężkie odwodnienie, oparzenie czy wstrząs septyczny. Wprowadzenie zasad resuscytacji płynowej spowodowało, iż udało się ponad...

czytaj dalej

Sepsa i wstrząs septyczny u dzieci

Streszczenie z numeru 3/2015 Sepsa, zwana wcześniej posocznicą, stanowi nadal zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci, począwszy od wieku noworodkowego. Do sepsy dochodzi w wyniku uogólnionej reakcji zapalnej organizmu w odpowiedzi na zakażenie. Najczęściej jest to...

czytaj dalej
Strona 3 z 612345...Ostatnia »