ems1cover300 Emergency Medical Service. Ratownictwo Medyczne jest czasopismem o zasięgu   międzynarodowym, wydawanym w języku angielskim i polskim. Poprzez publikowanie wyników badań prowadzonych w dziedzinie ratownictwa medycznego i medycyny ratunkowej stanowi forum wymiany myśli naukowej i doświadczeń. Czasopismo składa się z trzech podstawowych działów:

– ratownictwo medyczne,
– medycyna ratunkowa,
– zalecenia, rekomendacje, wytyczne.

Traumatic injury in patients taking antiplatelet drugs

Piotr Paluszkiewicz Association for the Treatment of Severe Hemorrhages Department of Surgery and Surgical Nursing, Medical University of Lublin, Poland Subward of the Gastrointestinal Tract Surgery, the St Jan of Dukla Lublin Cancer Center Pharmacologically induced...

czytaj dalej

Травми у пацієнтів, що приймають антиагреганти

Асоціація ведення лікування тяжких кровотеч. Кафедра хірургії та хірургічного медсестриньства. Люблінський медичний університет Відділ шлунково-кишкової хірургії. Онкологічний диспансер Любельщизни ім. Святого Яна з Дуклі.   Фармакологічно індукована коагулопатія...

czytaj dalej

What is new in tactical combat medicine?

With an example of the Polish Military Contingent field hospital in Ghazni (Afganistan) Waldemar Machała(1), Tomasz Wiśniewski(1,2) (1)Medical University of Lodz, Poland Department of Anesthesiology and Intensive Care, Medical University of Lodz, Wojskowa Akademia...

czytaj dalej

Why are there hemostasis disorders?

Ewa Mayzner-Zawadzka Department of Anesthesiology and Intensive Care, Faculty of Medical Science University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland Choosing to focus on various aspects of clinical hemostasis for the first issue of the new journal exclusively devoted...

czytaj dalej

Що нового в тактичній медицині?

Польовий госпіталь на прикладі польського військового контингенту в Газні (Афганістан) Вальдемар Махала (1), Томаш Вишневський (1,2) (1) Лодзький медичний університет Відділення анестезіології та інтенсивної терапії Університетська лікарня ім. Військово-медичної...

czytaj dalej

Чому виникають порушення гемостазу?

Ева Майзнер-Завадзка Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії Керівник: професор д-р мед. н. Ева Майзнер-Завадзка Університет Вармії і Мазур в Ольштині. Відділ медичних наук. Вибір тематики, що стосується різних аспектів клінічного гемостазу в першому випуску...

czytaj dalej
Strona 6 z 6« Pierwsza...23456

ZALOGUJ SIĘ

X