SYSTEM WSPOMAGANIA DOWODZENIA PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO i DYSPOZYTORNIE MEDYCZNE – STAN OBECNY I PROPONOWANE ZMIANY

Mateusz Komza, Mirosława Stocka-Mirońska, Ewelina Kuryś Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych, Ministerstwo Zdrowia, Polska STRESZCZENIE Artykuł stanowi...

Read More